Sirena Marine Çevre Politikası

Sirena Marine kurmuş olduğu çevre yönetim sistemi ile üretim ve hizmet faaliyetleri sonucunda ortaya çıkabilecek çevresel etkileri kontrol altında tutmakta, çevresel performansını sürekli iyileştirmekte ve tüm çevre yönetmeliklerine uymaktadır.

 

Bu konudaki politikamız çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak çevre etkilerini kontrol altına tutmak, bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin arttırılmasıyla tüm ürün, üretim faaliyetlerini gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

 

Sirena Marine San. ve Tic. A.Ş. olarak politikamızı hayata geçirmek için yapacağımız faaliyetler;

 

  • İlgili uygunluk yükümlülüklerini takip etmek ve yerine getirmek,
  • Çevre yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek için çalışmak,
  • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
  • Atık sularımızı ve atıklarımızı çevreye zarar vermeden bertaraf etmek , mümkün olan atıkların geri dönüşümünü sağlamak,
  • Çalışanlara çevre bilinci ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmek,
  • Çevreye olan etkilerimizin azaltılması için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamak,